Polisi Privasi

Muka surat ini menjelaskan dasar privasi kami termasuk penggunaan dan perlindungan maklumat yang dihantar oleh pelawat. Sekiranya anda melakukan transaksi atau menghantar emel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini boleh dikongsi dengan agensi-agensi awam yang lain tertakluk kepada peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Sebagai contohnya; mencari penyelesaian yang memerlukan maklumbalas daripada pihak agensi lain.
 
 
Maklumat yang Dikumpulkan
Tiada maklumat peribadi dikumpul semasa melayari laman sesawang ini kecuali maklumat yang anda berikan melalui emel.
 
Pautan ke Laman Sesawang yang Lain ?
Laman sesawang ini mengandungi pautan ke laman sesawang yang lain. Polisi Privasi ini hanya tertakluk kepada laman sesawang Smartsufi.com. Harap maklum bahawa laman-laman sesawang yang mempunyai pautan mungkin mempunyai polisi privasi yang berbeza, dan pelawat adalah dinasihatkan supaya membaca dan memahami kenyataan privasi laman sesawang yang dilawati.
 
Dasar Pemindaan 
Sekiranya dasar privasi diubah, pindaan akan dikemaskinikan di laman sesawang ini. Anda akan dimaklumkan berkenaan; jenis maklumat yang dikumpul, bagaimana dan dalam keadaan apa ia akan digunakan dan bagaimana maklumat akan dikongsi dengan pihak-pihak lain.

 

Perlindungan Data 

Teknologi terkini termasuk perisian enkripsi digunakan bagi melindungi data yang dihantar dan standard sekuriti yang dipatuhi digunakan bagi menghindari akses tanpa kebenaran.

Sekuriti Penyimpanan

Semua penyimpanan dan penghantaran elektronik data peribadi adalah Selamat dan disimpan menggunakan teknologi sekuriti yang bersesuaian.

Penafian

Pihak Smartsufi.com tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat yang dicapai dalam laman ini